Love Advice
Walang paliwanag kung bakit sila ang naging Magulang natin, pero may rason kung bakit sila ang Magulang natin.
loveadvice
  1. loveadvice posted this